Personeelsregelingen

Als werkgever krijg je al snel te maken met sociale wetgeving, pensioen en de verplichtingen rondom ziekte van een medewerker. Door het vele vakjargon zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Wij helpen je graag om jouw weg te vinden in alles rondom jouw medewerkers. Volgen onderzoek wordt een pensioenregeling door werknemers hoog gewaardeerd als arbeidsvoorwaarde.

Pensioen

Bij een pensioenregeling denk je al snel aan de oude dag. Maar een pensioenregeling kan meer betekenen voor jouw medewerkers. Je kan hierbij denken aan een voorziening voor het gezin of alleen de partner als jouw medewerker komt te overlijden. In een pensioenregeling kan ook een regeling worden opgenomen voor het geval jouw medewerker langdurig ziek wordt en na verloop van tijd wordt geconfronteerd met een forse inkomensdaling en daardoor zijn maandelijkse lasten niet meer kan voldoen. Wij vinden dat een pensioenregeling bij jou en jouw bedrijf moet passen. Daarom onderzoeken we altijd eerst wat jouw persoonlijke en bedrijfsmatige drijfveren zijn. Een pensioen moet voor je werken en niet andersom.

Arbowet

In de Arbowet zijn allerlei bepalingen opgenomen die gaan over de arbeidsomstandigheden van jouw medewerkers. Om de arbeidsomstandigheden in beld te hebben en te houde is het verplicht om een actuele risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Hierin staan alle risico's die jouw werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werk en de concrete maatregelen om die risico's te verkleinen of weg te nemen. Hoe je zelf een RI&E kan opstellen kan je lezen in In zes stappen een RIE opstellen.pdf . Je kunt ook kijken op www.zelfinspectie.nl/

Wet verbetering poortwachter

Als een van jouw medewerkers ziek wordt, ben je op grond van de Wet verbetering Poortwachter verplicht om er samen met de zieke medewerker voor te zorgen dat hij/zij zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidproces. Daarbij gelden allerlei termijnen en deadlines. Als je zo'deadline mist, kan het zomaar zijn dat ja na 2 jaar ziekte nog een derde jaar het loon van de medewerker moet doorbetalen. Om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat je geen deadline mist, zoeken we graag naar de voor jou meest passende oplossing. Want ook hier geldt, dat jij het liefste met jouw bedrijf bezig wil zijn. Laten wij dan zorgen voor de rest.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Naast de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter, ben je als werkgever op grond van de wet ook verplicht om tenminste 70 % van het loon van jouw zieke medewerker door te betalen voor een periode van 2 jaar. Als voor jouw bedrijf een CAO geldt kan dat een hoger percentage zijn. Voor medewerkers met een tijdelijk contract loopt deze verplichting natuurlijk af zodra het contract eindigt. Of en hoe je het financiële risico van de loondoorbetaling kunt afdekken zoeken we graag voor je uit.


Meer weten?

Zoals al eerder is aangegeven zoeken we graag naar regelingen die het beste passen bij jou en jouw bedrijf. Wij vinden ook dat alle regelingen elkaar en jouw personeelsbeleid moeten versterken. Hiermee creëer je tevreden medewerkers en kan jij weer verder met datgene waar je goed in bent namelijk jouw bedrijf.

Wil je meer weten? Maak dna gebruik van onderstaand formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.


Neem contact met me op