Ondernemen met een gerust hart

In Nederland zijn maar 2 soorten verzekeringen verplicht. Dat is de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw auto, motor of scooter en de zorgverzekering. Voor de overige verzekeringen gaan we eens goed zitten en onderzoeken we samen wat je echt nodig hebt.

Als ondernemer benut je graag alle kansen die zich voor jouw bedrijf voordoen. Tegelijkertijd besef je als ondernemer terdege dat je ook risico loopt. Bij iedere beslissing die je als ondernemer neemt, weeg je de risico's natuurlijk zorgvuldig af. Daarom zijn wij gewend om naast jou als ondernemer te gaan zitten en samen te onderzoeken welke risico's je loopt, welke risico's je kunt vermijden, welke risico's maar weinig financiële gevolgen voor je zullen hebben en welke risico's grote gevolgen hebben. We maken daarbij onderscheid in;

 • Risico's voor jouw onderneming

 • Risico's voor jou als ondernemer

Risico's voor jouw onderneming

Jouw onderneming is de bron van jouw bestaan en als je werknemers in dienst hebt zijn ook zij afhankelijk van het voortbestaan van jouw bedrijf. Daarom is het van belang om alle financiële risico's in beeld te hebben om te kunnen zien welke financiële gevolgen grote gebeurtenissen als een brand, een cyberaanval of een grote storm voor jouw bedrijf heeft. Wij denken daarbij niet alleen aan de materiële zaken, maar ook aan de continuïteit van jouw onderneming. Hoe lang staan jouw bedrijfsactiviteiten bijvoorbeeld stil na een grote brand of cyberaanval? Stappen mijn vaste klanten over naar de concurrent en hoeeveel imagoschade lijd ik hierdoor?

Daarom geloven wij dat het in kaart brengen en afdekken van de financiële risico's niet alleen essentieel is om met een gerust hart te kunnen ondernemen, maar dat het ook moet passen bij jou en jouw bedrijf. Wij vinden dat een verzekeringspakket voor jouw bedrijf moet werken en niet andersom. We verkennen daarom altijd eerst samen wat jouw persoonlijke en zakelijke doelen zijn. Pas daarna bekijken hoe het verzekeringspakket daaraan kan bijdragen.

Risico's voor jou als ondernemer

Als ondernemer heb je grote vrijheid. Ook als het gaat om jouw inkomen. Immers, jouw ondernemerschap bepaalt voor een groot deel hoe hoog of hoe laag jouw inkomen is. Als jouw bedrijf niet meer voor jouw kan zorgen, kan je op maar weinig sociale voorzieningen terugvallen. Ook daar zal je dus zelf voor moeten zorgen. Hoe? We praten graag met je over de mogelijkheden die je hebt in de onderstaande situaties.

 • Het gaat even niet zo goed met het bedrijf.
  - Hoe kan je ervoor zorgen dat je voldoende buffer hebt?

 • Je wordt ziek voor een langdurige periode.
  - Welke oplossing kan hiervoor hebt beste kiezen?

 • Je komt te overlijden.
  - Hoe kan ervoor zorgen dat mijn gezin en/of nabestaanden verder kunnen leven?

 • Ik ga een keer stoppen met mijn bedrijf als ik ouder ben
  - Hoe zorg ik ervoor dat ik daarna ook een prettig leven kan leiden

Om je een goed beeld hiervan te geven, maken we eerst een financiële foto. Dit betekent dat we eerst samen gaan kijken wat je voor deze situatie(s) al hebt geregeld. Als uit de financiële foto blijkt dat je in 1 of meer van deze situaties tekorten hebt, gaan we onderzoeken op welke wijze we dit kunnen invullen. Als je meer wil weten, bijvoorbeeld hoeveel zo'n financiële foto kost, laat ons dat dan weten via onderstaand formulier.

Ik wil meer weten over een financiële foto